Moja Rodzina

Rodzina

Problemy rodzinne zdarzają się w każdym domu, tylko mają one różne podłoże, przyczyny no i każda rodzina radzi sobie z nimi na swój swoisty sposób.

Każde dziecko niestety najczęściej jest świadkiem takich rodzinnych zwad i od nas dorosłych zależy w jaki sposób cała sytuacja zostanie przeprowadzona i jak rozwiązana. Musimy mieć tą świadomość, że te przeżycia rodzinne będą kształtować nasze dzieci, ich postawy i sposoby radzenia sobie z trudnymi sytuacjami w domu. Musimy mieć świadomość tego, że problemów z życia nie da się całkowicie wyeliminować i będą się ona pojawiać na każdej płaszczyźnie naszego życia. Ważne jest jednak to, aby w sposób konstruktywny umieć sobie z nimi radzić. Rodzina musi umieć radzić sobie z wszelakiego rodzaju problemami, które mogą w każdej chwili dotknąć ich i to z różnych stron. Jeśli jakaś rodzina niedziecko potrafi sobie dać rady albo czuje, że jej członkowie potrzebują wsparcia, zawsze mogą zwrócić się o pomoc do wielu ośrodków wspierania rodziny, które chętnie i za darmo służą swoją pomocą.

Najważniejsze jest przecież to, by najmniejsza komórka społeczna jaką jest rodzina była zdrowa i potrafiła sobie radzić z problemami, bo w przeciwnym razie całe społeczeństwo będzie podupadać na przysłowiowym zdrowiu. Nie ma możliwości ucieczki przed problemami całkowicie, ale można je przecież minimalizować, albo im zapobiegać jeśli to tylko możliwe. Dzieci na pewno będą uczyć się od swych rodziców sposobów radzenia sobie z sytuacjami stresowymi i rozwiązywania konfliktów oraz innych komplikacji. Dlatego tak bardzo ważną sprawą są udane mediacje rodzinne i umiejętność komunikacji między sobą, nie podnoszenie na siebie głosu, wspieranie się w trudnych chwilach. Te wszystkie sytuacje i cechy będą kształtować nowe pokolenie, nasze dzieci będą nas naśladować, dlatego postarajmy się wychodzić z problemów rodzinnych sprawnie i bez kłótni. Nic dobrego nie wyniknie z tego, że dorośli będą się oskarżać, będą się po sobie wydzierać, krzyczeć nie mówiąc już o rękoczynach, bo i tak się zdarza. Takie zachowania na pewno nie pomogą nam w rozwikłaniu problemowych sytuacji, ale przede wszystkim bardzo, ale to bardzo negatywnie będą rzutować na przyszłe losy dzieci, które muszą patrzeć na takie zachowania swoich rodziców. Nie pozwalajmy na tego typu zachowania, bo to świadczy tylko o bezradności i bezsilności nas dorosłych, a przecież to my jesteśmy odpowiedzialni za to kim w przyszłości staną się dzieci, które wychowujemy. Rodzinne problemy będą się zdarzać, ale nauczmy się je konstruktywnie i wspólnymi siłami rozwiązywać, a na pewno każdemu członkowi rodziny wyjdzie to na dobre.